Instalacje technologiczne dla Organika-Azot S.A w Jaworznie Oddział Zamiejscowy w Woli Krzysztoporskiej Rok 2003

Instalacja kwasu solnego z polietylenu PE - zgrzewana
Instalacja przesyłu miedzianu z PVCC - klejona
Instalacja przesyłu miedzianu ze stali 304 - spawana
Dostawa nowej pokrywy reaktora miedzianu, materiał polipropylen PP, śr. DN 1800mm
Instalacja wody technologicznej, polipropylen PP, zgrzewana
Dostawa dysz napowietrzających reaktor miedzianu, materiał PTFE

Instalacje technologiczne dla Organika-Azot S.A w Jaworznie Oddział Zamiejscowy w Woli Krzysztoporskiej Rok 2006

Remont instalacji miedzianu między sitem a pompą - stal 304
Remont instalacji kwasu solnego - PE zgrzewane mufowe
Remont instalacji przesyłu miedzianu między kadziami standaryzacyjnymi - wymiana rurociągów stalowych 304 na PVC-C
Remont komory filtrów suszarni WP, platerowanie komory blachą 304 gr. 1,5mm, wymiana zsypu komory, blacha 304 gr. 3,0mm
Wykonanie elementów mieszadła z ułożyskowaniem - napęd homogenizatora
Remont zasypu miedzi do reaktora
Remont wentylacji odciągowej z suszarni WP, wymiana kanałów ze stali ocynkowanej na kanały ze stali 304
Wykonanie nowego zbiornika buforowego (stal 304) pod odsiewaczem suszarni WP.
Remont reaktora miedzianu, wykonanie izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej, wykonanie zewnętrznej warstwy chemoodpornej z żywicy poliestrowej.
Montaż pompy wysokociśnieniowej (15MPa) podawania miedzianu do suszarni WG z przeróbką instalacji - stal 304

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl