Rafineria Nafty Jedlicze S.A. - 2011

Instalacje SUW do kotłów parowych

Montaż zbiorników, pomp, armatury i rurociągów technologicznych.
rurociągi technologiczne z PE
rurociągi technologiczne ze stali 316
rurociągi z TWS z izolacją i kablem grzewczym

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl