Roboty Montażowe
Montaż urządzeń technologicznych dla :
• Przemysłu Farmaceutycznego
• Przemysłu Spożywczego
• Oczyszczalni Ścieków
• Stacji Uzdatniania Wody itp.
Montaż konstrukcji stalowych :
• Wsporczych pod urządzenia
• Podestów roboczych, obsługowych, drabin itp.

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl