Hermetyzacja Obiektów

Hermetyzacja obiektów uciążliwych dla otoczenia, powodu wydzielania substancji zapachowych i ewentualną neutralizacją tych substancji metodą biofiltracji. Skuteczność redukcji substancji zapachowych powyżej 90%

● Hermetyzacja Komory Zbiorczej z neutralizacją substancji zapachowych na
terenie Oczyszczalni Ścieków 'Czajka' w Warszawie dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
● Hermetyzacja 3 złóż biologicznych o średnicy 20m na Oczyszczalni Ścieków dla EMPEGEM Sierpc Sp. z o.o.
● Hermetyzacja Piaskownika, Kanałów Dopływowych, Studni Rozdziału Ścieków i 3 Osadników Wstępnych na Oczyszczalni Ścieków w Pruszkowie
dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. (Uwaga : kopuły na osadnikach
wykonane jako obrotowe !!!)
● Hermetyzacja zbiornika uśredniającego ścieki w Zakładach Mięsnych
Sokołów , Oddział w Jarosławiu

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl