Hermetyzacja Komory Zbiorczej

Roboty budowlane
naprawa i zabezpieczenie ścian betonowych komory
Roboty montażowe
montaż zastawek kanałowych,
konstrukcje stalowe wsporcze dla przekryć poliestrowych (stal 316)
konstrukcje stalowe wsporcze podestów obsługowych (stal 316)
przekrycia z poliestrów
montaż biofiltra
montaż instalacji wyciągowej z Komory Zbiorczej do biofiltra (stal 316)
instalacja wod.-kan. biofiltra
instalacja elektryczna zasilania urządzeń biofiltra

                              

                                                      


  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl