Hermetyzacja Złóż biologicznych ( 3 szt. )

Roboty budowlane
montaż przykryć samonośnych z poliestrów śr. 20m
Roboty montażowe
montaż konstrukcji stalowej podestów obsługowych (stal 304)
instalacja wentylacji awaryjnej (stal 304)
instalacja elektryczna zasilania wentylatorów i sygnalizacji optycznej (świetlnej) obrotów zraszaczy

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl