Hermetyzacja Piaskownika, Kanałów Dopływowych, Studni Rozdziału Ścieków i 3 szt. Osadników Wstępnych

Roboty budowlane
• przygotowanie placu pod biofiltry (kostka)
Roboty montażowe
• montaż nośnych konstrukcji stalowych (stal 316)
• montaż przykryć poliestrowych
• montaż instalacji wyciągowej z obiektów do biofiltrów (stal 316)
• adaptacja urządzeń istniejących
• instalacja wod.-kan. biofiltrów
• instalacja elektryczna zasilania urządzeń biofiltrów
• instalacja sterowania wraz z wizualizacją pracy urządzeń

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl