Przeniesie granulatorów fluidalnych do nwego budynku produkcyjnego - 2009r.

Roboty montażowe związane z przeniesieniem granulatorów fluidalnych Glatt (szt.2) do innego budynku produkcyjnego.
Demontaż granulatorów
Montaż granulatorów, central przygotowania powietrza i wentylatorów do w/w granulatorów
Wykonanie instalacji rurowej DN400 ze stali 316 między centralami granulatorami i wentylatorami

jako podwykonwca SUE Puławy

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl