Chemorex.pl » Roboty Montażowe » Przepompownia Cotex w Płocku
Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Ścieków COTEX w Płocku dla Wodociągi Płockie Sp. z o.o. rok 2006

Zakres robót :
rozbiórkowe budowlane i demontażowe instalacji i urządzeń technologicznych i elektrycznych.
wykonanie prowizorycznego obejścia przepompowni na czas wykonanie robót - rura PE śr. 225mm
roboty ziemne wykopy pod studnie śr. 1500mm H=6m, zasypanie
istniejącego zbiornika przepompowni śr. 9,0m głębokość 8,0m z zagęszczeniem gruntu
dostawa i montaż zbiornika przepompowni z polimerobetonu śr. 2,0 m wysokość 8,0m
roboty budowlane : dostawa i montaż studni śr. 1400 i 1200 kpl. 3, wykonanie komory zasuw
dostaw i montaż urządzeń pompowni
dostawa i montaż instalacji wraz z armaturą z PE i stali 304
dostawa i montaż zastawki kanałowej śr. 400mm
roboty elektryczne : zasilanie urządzeń i oświetlenie terenu
roboty AKPiA : dostawa i montaż licznika ścieków, instalacja sterowania i sygnalizacji pracy przepompowni z przekazywaniem stanów za pomocą telefonii komórkowej.
roboty drogowe : plac wokół przepompowni z kostki Polbruk.

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl