Wymiana zastawek kanałowych na terenie Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie rok 2006.

Roboty montażowe wykonane na czynnych kanałach za Komorą Zbiorczą :
demontaż 16 szt. zastawek kanałowych 1000x1500x3000mm
montaż 16 szt. zastawek kanałowych 1000x1500x3000mm ze stali 304
montaż 2 szt. zastawek kanałowych 2400x1500x3000mm ze stali 304
montaż 1 szt. zastawek kanałowych 2000x1500x3000mm ze stali 304
wykonanie pomostu do obsługi zastawek ze stali St3S z zabezpieczeniem antykorozyjnym farbami epoksydowymi.
Całość zadania wykonana w ciągu 60 dni.

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl