Skanska S.A.

Instalacje SUW w Kozłach k/Tłuszcza dla Skanska S.A.

Wykonanie instalacji technologicznych SUW
- dostawa i montaż armatury
- dostawa i montaż rurociągów ze stali 304

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl