Zakład Produkcyjny w Kutnie

modernizacja i remont aparatury procesowej
demontaż aparatury procesowej, zbiorniki, reaktory, pompy procesowe, wirówki, pompy próżniowe itp.
montaż aparatury procesowej, zbiorniki, reaktory, wirówki, wymienniki ciepła typu JAD, pompy procesowe, pompy próżniowe itp.
montaż rurociągów technologicznych i armatury ze stali 304 dla mediów procesowych w zakresie średnic od DN15 do DN200
montaż rurociągów i armatury ze stali 304, odpowietrzenia aparatów procesowych w zakresie średnic od DN25 do DN100
montaż rurociągów i armatury ze stali węglowej R35, para technologiczna i kondensat 0,4 MPa i 0,07MPa, zakres średnic od DN15 do DN65 wraz z węzłem redukcji pary 04/0,07 MPa
montaż rurociągów technologicznych i armatury ze stali 304, próżnia, zakres średnic od DN15 do DN 40
montaż rurociągów technologicznych i armatury ze stali 304, sprężone powietrze, zakres średnic od DN15 do DN25
montaż rurociągów technologicznych i armatury z polipropylenu PP dla mediów procesowych w zakresie średnic od DN15 do DN25
montaż rurociągów i armatury z polipropylenu PP, woda chłodnicza obiegowa, w zakresie średnic od DN15 do DN100
montaż chłodni kominowej wraz z węzłem wody chłodniczej
wykonanie i dostawa aparatury procesowej ze stali 304, wyparki DN1400, kolumna destylacyjna DN400, kolumna destylacyjna DN300, zbiornik odcieków DN400, zbiorniki DN400 do odcieków z wirówek, zestaw wyparny DN600 z kolumną DN100
wymiana belek konstrukcji stropu na I piętrze hali produkcyjnej
wykonanie i montaż przepustów dachowych przejść odpowietrzeń przez dach hali produkcyjnej

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl