Modernizacja kuchni szpitalnej - rok 2008

Montaż instalacji :
kanalizacja technologiczna - materiał : żeliwo SML
kanalizacja bytowa - materiał : PP
instalacja ciepłej wody użytkowej - materiał : polipropylen Stabi
instalacja wody zimnej użytkowej - materiał : polipropylen
instalacja wody uzdatnionej z dostawą stacji uzdatniania wody
instalacja centralnego ogrzewania z wymianą grzejników - materiał : stal węglowa R35
instalacja ciepła technologicznego do central wentylacyjnych - materiał : stal
węglowa R35
instalacja chłodu technologicznego do central wentylacyjnych - materiał : stal
węglowa R35

Podwykonawca P.W. Elma Sp. z o.o

 

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl