Instalacje biopaliw - 2008r.

Instalacje technologiczne

Wykonanie instalacji technologicznych ze stali R35 w budynkach Tłoczni i Ekstrakcji Oleju Rzepakowego.
instalacje procesowe Tłoczni
instalacje procesowe Ekstrakcji
instalacja pary 0,9 MPa ze stacją redukcji
instalacja kondensatu
instalacja wody chłodniczej z modernizacją pompowni
instalacja procesowa magazynu oleju
montaż urządzeń procesowych

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl