Natalex S.A. 2013/2014

Wykonanie instalacji technologicznych procesowych w nowym budynku produkcyjnym

Dostawa i montaż rurociągów i armatury.
- instalacja wody zimnej technologicznej WM - stal 304
- instalacja wody zmiękczonej WDM - stal 316
- instalacja sprężonego powietrza SP - stal 304
- instalacja wody gorącej +95st WG - stal 304
- instalacja azotu A - stal 304
- instalacja wody chłodniczej +20st W20 - stal 304
- instalacja wody chłodniczej +10st W10 - stal 304
- instalacja glikolu chłodniczego -5st GL - stal P265GH
- instalacja oleju grzewczego +200st OL - stal P265GH
- instalacja próżni VAC1, VAC2, VAC3 - polipropylen PP
- instalacja odpowietrzenia VEN1 - stal 316
- instalacja odpowietrzenia VEN2 - polipropylen PP

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl