Chemorex.pl » Informacja ogólna » Zestawienie wykonanych robót

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH ROBÓT
PROWADZONYCH PRZEZ P.W. „CHEMOREX"
W LATACH 2013 -1993

 

Rok 2016

 

TZF „Polfa” Tarchomin S.A.

Instalacje technologiczne dla produkcji substancji aktywnych w ob. P-3 na terenie TZF "Polfa" Tarchomin S.A. Rurociągi ze stali węglowych, stali austenitycznych (higieniczne), PE-El i ECTFE.

Jakon Sp. z o.o.

Montaż instalacji pary niskoprężnej w nowobudowanym obiekcie piekarni PUTKA w Jawczycach

Clether Polska Sp. z o.o.

Instalacje technologiczne dla nowego obiektu produkcyjnego w Konstantynowie Łódzkim.

Biprokwas Sp. z o.o.

Instalacja odsiarczania i odpylania spalin dla Kotła-5 na terenie EC II Grupa Azoty w Tarnowie.

- montaż rurociągów i armatury z PP i PVC-U

- montaż rurociągów i armatury ze stali P235GH/P265GH, instalacja pary, kondensatu i wody (magistrala)

- montaż wentylatorów i konstrukcji wsporczej

- montaż wymienników ciepła i konstrukcji wsporczej

- montaż pomp z wykonaniem i montażem konstrukcji wsporczej

- montaż wewnętrznych instalacji pary kondensatu i wody (stal węglowa)

TZF „Polfa” Tarchomin S.A.

Modernizacja pomieszczeń i instalacji technologicznych w ob. D-31

Rok 2015

TZF „Polfa” Tarchomin S.A

Wykonanie przeróbki linii Coster do produkcji aerozoli w obiekcie J-10

 

Damasz Sp. z o.o.

Instalacje technologiczne dla produkcji substancji aktywnych w ob. P-3 na terenie TZF "Polfa" Tarchomin S.A. Rurociągi ze stali węglowych, stali austenitycznych (higieniczne), PE-El i ECTFE.

Natalex S.A.

Instalacje technologiczne

TZF „Polfa” Tarchomin S.A.

Rurociągi zasilające obiekt P-3. Instalacja wody demineralizowanej i sprężonego powietrza.

 Clether Polska Sp. z o.o.

Instalacje technologiczne dla nowego obiektu produkcyjnego w Konstantynowie Łódzkim.

- instalacja LZO

- instalacja azotu

- instalacja odpowietrzeń aparatów

- instalacja sprężonego powietrza ASP, SPT i SPC

- instalacja glikolu

-instalacja wody zimnej

- instalacja wody ciepłej

- instalacja gazów technicznych do banku tkanek. Azot gazowy, azot ciekły, dwutlenek węgla

 

Rok 2014

 

Natalex S.A.

Wykonanie instalacji technologicznych procesowych w nowym budynku produkcyjnym w Warszawie. Dostawa i montaż rurociągów i armatury.

- instalacja azotu A – stal 304

- instalacja wody chłodniczej +20st W20 – stal 304

- instalacja wody chłodniczej +10st W10 – stal 304

- instalacja glikolu chłodniczego -5st GL – stal P265GH

- instalacja oleju grzewczego +200st OL – stal P265GH

- instalacja próżni VAC1, VAC2, VAC3 – polipropylen PP

- instalacja odpowietrzenia VEN1 – stal 316

- instalacja odpowietrzeń VEN2 – polipropylen PP

 

TZF „Polfa” Tarchomin S.A.

Montaż przepływomierza wody czystej w obiekcie J10

 

PIW Ipochem Sp. z o.o.

Roboty montażowe

- przeniesienie dwóch zbiorników emaliowanych Lampart V=0,25m3

- demontaż reaktora emaliowanego

 

MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Wymiana rurociągów kondensatu i pary na terenie Oczyszczalni Ścieków Południe.

 

TZF „Polfa” Tarchomin S.A.

Roboty przestojowe montażowe

- Demontaż dwóch reaktorów emaliowanych De Dietrich, przybudówka obiektu D31

- Montaż kompensatorów na rurociągach pary, DN150 0,6MPa, DN125 1,0 MPa

- wykonanie nowych dwóch rurociągów pary DN100 0,6MPa. Do obiektów P3 i P18

- remont kolektorów sprężonego powietrza DN15 w obiekcie P15

- remont estakady na odcinków od E26 do T4, wymiana słupów (3 szt)

 

AB Industry Ożarów Mazowiecki

Wykonanie kompensacji DN80 na rurociągach pary i kondensatu – stal 304

 

FU Spawtech, Budimex S.A.

Zabudowa nowej armatury DN1200 na terenie MPWiK - Wodociąg Centralny w Warszawie

 

UNIPRO-PM Sp. z o.o., 02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A

Montaż instalacji chłodu dla klimatyzacji w budynku przy ul. Senatorskiej w Warszawie. Rurociągi R35 DN200 DN150


Rok 2013

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Dostawa i montaż reduktora pary technologicznej, 6,0/2,4 bara, wraz z armaturą zabezpieczającą.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Legionowo"
Roboty montażowe i remontowe - instalacje technologiczne SUW i Pompowni Ścieków

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji węzłów cieplnych. Wykonanie instalacji pary DN125 na estakadzie wraz ze stacją redukcji w ob. C-80.

Skanska S.A.
Wykonanie instalacji technologicznej SUW Kozły. Dostawa i montaż rurociągów i armatury ze stali 304.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Roboty przestojowe - instalacje technologiczne
- instalacja wody i powietrza, mat PP
- wpięcie pary i kondensatu przy ob. E5
- przeróbka wody lodowej przy obiekcie E26
- instalacja wody chłodniczej przy ob. E26 i P14

PIW Ipochem Sp. z o.o.
Modernizacja pomieszczenia nr 24 w budynku nr 4.
Roboty budowlane, elektryczne, wentylacja, konstrukcja stalowa podestu pod zbiorniki emaliowane, wprowadzenie mediów technologicznych do pomieszczenia

Organika-Azot S.A. w Jaworznie
Modernizacja instalacji technologicznej z PE, wymiana zbiorników procesowych, wymiana rurociągów i armatury.

Natalex S.A.
Wykonanie instalacji technologicznych procesowych w nowym budynku produkcyjnym w Warszawie. Dostawa i montaż rurociągów i armatury.
- instalacja wody zimnej technologicznej WM - stal 304
- instalacja wody zmiękczonej WDM - stal 316
- instalacja sprężonego powietrza SP - stal 304
- instalacja wody gorącej +95st WG - stal 304

Rok 2012

Rafineria Nafty Jedlicze S.A. Grupa Orlen
Wykonanie instalacji technologicznychdla SUW dla potrzeb kotłów parowych. Instalacje rurowe z polietylenu, TWS, stali R35 i stali 316, montaż armatury, urządzeń i aparatury. Roboty dodatkowe

Nobilu Ent dr Tomasz Koźluk Warszawa
Roboty montażowe : montaż urządzeń i zbiorników, montaż instalacji technologicznych, Zakład produkcyjny w Kutnie.

Teerag Asdag Polska Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji procesowych na terenie Wytwórni Emulsji Asfaltowych w Nowym Dworze Mazowieckim.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Modernizacja instalacji pary i kondensatu w obiektach C63, C41, C50, D31, C80, D33, P15

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Legionowo"
Remont pompowni P-6 przy ul. Sikorskiego w Legionowie. Roboty budowlane, elektryczne i instalacje technologiczne.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Suszarnia PINK. Demontaż i transport do ob. D-55. Podwykonawca Energo Montaż Stanisław Rybicki

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Demontaż reaktorów (szt 4) i chłodnicy w Ob. D-52

Galilaeus Polnad Sp. z o.o. Warszawa
Montaż króćców sond tlenu (szt. 2)

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Wykonanie odcięcia ob. P-2 od instalacji WDJ

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki
Naprawa UDT zbiornika magazynowego
Naprawa UDT kotła wodnego

Rok 2011

Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu - podwykonawca Eko Partnerzy Sp. z o.o.
Roboty antykorozyjne w hali krat :
konstrukcja stalowa wewnątrz budynku
suwnica
płyty dachowe wewnątrz i na zewnątrz budynku (płyta warstwowa)
Wykonanie i montaż :
brama stalowa dwuskrzydłowa ze stali 304 ocieplona 3000x4000mm
brama stalowa dwuskrzydłowa ze stali 304 ocieplona 5500x4000mm
drzwi stalowe ocieplone ze stali 304 900x2100mm

Orifalme Products Poland Sp. z o.o.
Budowa łącznika dla wózków widłowych pomiędzy budynkami (produkcjno-magazynowaym a magazynem 02. Roboty budowlane, elektryczne, klimatyzacja.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Wykonanie nowych estakad pod rurociągi mediów energetycznych (para, kondens, woda ciepła i zimna, woda dejonizowana) z ich przełożeniem na nowe estakady.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Budowa wiaty przy obiekcie D-31. Konstrukcja stalowa

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Legionowo"
Instalacje technologiczne
zabudowa przepływomierza ścieków na terenie CSP w Legionowie
remont instalacji SUW w CSP w Legionowie

Teerag Asdag Polska Sp. z o.o.
Konstrukcje stalowe.
demontaż wiaty magazynowej
wykonanie balustrady na podeście obsługowym, z pokryciem podestu kratami „Mostostal"

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Roboty przestojowe. Przegląd maszyn na wydziale Farmaceutycznym i Insulinie

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Przeniesienie linii stropowej z budynku Dozowni do obiektu D-33 wraz podłączeniem do niej mediów i uruchomieniem

Rafineria Nafty Jedlicze S.A. Grupa Orlen
Wykonanie instalacji technologicznychdla SUW dla potrzeb kotłów parowych. Instalacje rurowe z polietylenu, TWS, stali R35 i stali 316, montaż armatury, urządzeń i aparatury.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Wykonanie fragmentu estakady ( 3 słupy) przy obiekcie P-16. Podparcie rurociągów wiszących na budynku.


Rok 2010

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Wydzielenie stref załadunku tabletek w pomieszczeniu budynku M-1. Montaż kurtyn wstęgowych z folii PVC. Osłony nawiewów laminarnych.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Zaprojektowanie i wykonanie układu chłodzenia w magazynie Oddziału Pakowni w budynku M-6

Anwil Włocławek S.A.
Montaż procesowych instalacji technologicznych z rur PVC-C klejonych. Budowa instalacji PTA we Włocławku. Podwykonawca Naftobudowa Kraków S.A. Zakres średnic DN15 do DN400.

Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
Wykonanie stanowiska butli gazowych wodoru i azotu z wykonaniem podłączeń do reaktora procesowego.

Teerag Asdag Polska Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji procesowych na terenie Wytwórni Emulsji Asfaltowych w Nowym Dworze Mazowieckim. Montaż aparatury, urządzeń i instalacji technologicznych oraz konstrukcji stalowych

Organika-Azot S.A w Jaworznie
Wymiana procesowej instalacji technologicznej w budynku Ekstrakcji. Wymiana rurociągów i armatury ze stali węglowej na rurociągi i armaturę ze stali kwasoodpornych.

MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Wymiana zastawek kanałowych (szt.2) i konstrukcji stalowej w ST.P. Zacisze

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - podwykonawca Eko Partnerzy Sp. z o.o.
Roboty montażowe i antykorozyjne na Oczyszczalni Ścieków w Toruniu związane z hermetyzacją budynku Hali Krat.
malowanie konstrukcji stalowej i suwnicy wewnątrz budynku
malowanie płyt dachowych wewnątrz budynku
malowanie dachu budynku na zewnątrz
wymiana wrót stalowych ( 300x400cm, 550x400cm, 90x200cm ) na wrota wykonane ze stali kwasoodpornej.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Legionowo"
Montaż i uruchomienie, wraz z wymianą instalacji, zestawu hydroforowego w Stacji Uzdatniania Wody w CSP w Legionowie.

Rok 2009

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Modernizacja Stołówki. Roboty instalacyjne - instalacje : woda zimna i ciepła, centralne ogrzewanie, kanalizacja sanitarna i technologiczna, para wodna, woda chłodnicza, odzysk ciepła (instalacja glikolu), konstrukcje stalowe pod centrale wentylacyjne. Podwykonawca Firmy Elma Sp. z o.o.

MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Przepompownia Ścieków Saska Kępa.
Montaż szandorów o wym. 160x300 cm, szt. 3. Podwykonawca firmy Bioplast.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Legionowo"
Przepompownia Ścieków w Legionowie ul. Leśna 16. Montaż napędu Auma do zasuwy DN1200. Roboty montażowe, elektryczne i AkPiA.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Montaż granulatorów Glatt, central wentylacyjnych i wentylatorów wraz z instalacją doprowadzenia powietrza. Podwykonawca Firmy S.U.E. Puławy.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Montaż destylarki do przygotowania wody i pary apyrogennej wraz z doprowadzeniem mediów i wpięciem urządzenia w istniejący ciąg technologiczny. Podwykonawca Firmy S.U.E. Puławy.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Modernizacja Oddz. Liofilizacji. Wydzielenie śluzy między strefami o różnych klasach czystości (strefa szara i strefa „D"). Roboty budowlane, elektryczne i wentylacja. Podwykonawca Firmy Elma Sp. z o.o.

Organika-Azot S.A w Jaworznie
Oddział Zamiejscowy w Woli Krzysztoporskiej. Remont zbiornika w zakresie wymiany wewnętrznej ochronnej powłoki gumowej chemoodpornej wraz z remontem instalacji powietrza.

Bioagra S.A. w Tychach
Montaż instalacji technologicznych (rurociągi i armatura) z polipropylenu i PVDF na nowobudowanym obiekcie produkcji Gliceryny, zakres średnic od DN15 do DN150.
Podwykonawca Firmy Petro Mechanika S.A.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Wykonanie prac związanych z termostatowaniem pomieszczeń w Laboratorium Mikrobiologicznym.


Rok 2008

Szpital Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu
Modernizacja kuchni. Roboty instalacyjne - instalacje : woda zimna i ciepła, centralne ogrzewanie, kanalizacja sanitarna i technologiczna, para wodna, woda chłodnicza, odzysk ciepła (instalacja glikolu).Podwykonawca Firmy Elma Sp. z o.o.

Organika-Azot S.A w Jaworznie
Montaż urządzeń i instalacji technologicznych do produkcji biopaliw.
Ekstrakcja i Tłocznia.

MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie
Remont instalacji chłodniczej (wymiana rurociągów i armatury) przygotowania powietrza do ozonowania

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Legionowo"
Wymiana rurociągów ssących i tłocznych zestawów pompowych Gormann na przepompowni ścieków.


Rok 2007

PIW Ipochem Sp. z o.o. (podwykonawca Firmy P.W. Elma Sp. z o.o.)
Wykonanie instalacji :
sprężonego powietrza - materiał stal 304, Ra<0,8 μm
próżni technologicznej
odzysku ciepła
para technologiczna
Zakres wykonanych instalacji obejmował :
dostawę i montaż urządzeń
wykonanie zbiorników do instalacji próżni : skruber DN600, L=3000 (stal 304),
zbiornik pośredni DN400, L=1200, szt. 2 (stal 304), zbiornik absorbatu DN800,
L=1000 (St3S)
montaż rurociągów i armatury

Zakłady Mięsne „Sokołów" Odział w Jarosławiu (podwykonawca Firmy
Eko Partnerzy Sp. z o.o.)
Hermetyzacja zbiornika uśredniającego ścieki. Montaż kopuły samonośnej z poliestrów śr. 20,0m.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanlizacyjne „Legionowo" Sp. z o.o.
Roboty remontowe :
wymiana licznika wody DN300
remont instalacji technologicznej w Stacji Uzdatniania Wody w zakresie wymiany
armatury i rurociągów

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Wymiana rotoklonu w bud. C-11 - roboty budowlane i instalacyjne, demontaż i montaż rotoklonu.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Wymiana kolektora wody pitnej w bud. C-50 na terenie TZF "Polfa" (podwykonawca firmy Remonty Przemysłowe „Staltex").

Szpital Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu
Modernizacja kuchni. Roboty instalacyjne - instalacje : woda zimna i ciepła, centralne ogrzewanie, kanalizacja sanitarna i technologiczna, para wodna, woda chłodnicza, odzysk ciepła (instalacja glikolu).Podwykonawca Firmy Elma Sp. z o.o.

Organika-Azot S.A w Jaworznie
Montaż urządzeń i instalacji technologicznych do produkcji biopaliw.
Ekstrakcja i Tłocznia.

Wspólnota Mieszkaniowa Górczewska 258
Wymiana zasobnika ciepłej wody SF-750.

Rok 2006

Organika-Azot S.A
Roboty montażowe - instalacje technologiczne
remont instalacji między sitem a pompą
remont instalacji kwasu solnego
wymiana rurociągów między kadziami standaryzacyjnymi (stal 304 na PVC-C)
remont komory filtrów suszarni WP
wykonanie i montaż elementów homogenizatora
remont zasypu miedzi do reaktora
remont kanału wentylacyjnego suszarni WP
wykonanie i montaż zbiornika buforowego pod odsiewaczem suszarni WP
remont reaktora : wykonanie izolacji cieplnej i warstwy chemoodpornej z żywic
poliestrowych
montaż pompy wysokociśnieniowej (10MPa) z przeróbką instalacji ze stali 304

Millipore Sp. z o.o.
Instalacje wody czystej
wykonanie instalacji wody czystej ze stali 304 dla Szpitala Klinicznego w Łodzi.
wykonanie instalacji wody czystej z PVDF (zgrzewanie bezwypływkowe) dla Corneal
w Warszawie

Union Chocolate Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji technologicznych ze stali 304


Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków COTEX.
Roboty rozbiórkowe
Roboty demontażowe
Roboty budowlane
Montażowe instalacji technologicznych i armatury (mat. stal 304, PE)
Montaż instalacji elektrycznej
AKPiA
Roboty drogowe

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Wymiana zastawek kanałowych za komorą rozdziału ścieków.
16 szt. 1000x1500x2800
1 szt. 2000x1500x2800
2 szt. 2400x1500x2800

PIW Ipochem Sp. z o.o. (podwykonawca Firmy P.W. Elma Sp. z o.o.)
Wykonanie instalacji wody chłodniczej w nowym budynku produkcyjnym.
Montaż agregatu chłodniczego
montaż instalacji i armatury

Rok 2005

Nobilus Ent
Roboty montażowe : montaż urządzeń i zbiorników, montaż instalacji technologicznych, Zakład produkcyjny w Kutnie.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A
Wykonanie instalacji ultrafiltracji w obiekcie P-24.

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego
Montaż wrót garażowych w budynku Pulsatorów SUW Wieliszew.

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków w Pruszkowie
Hermetyzacja Piaskownika, Osadników Wstępnych (3szt) studni rozdziału ścieków i kanałów dopływowych z biofiltracją powietrza z obiektów hermetyzowanych.

EMPEGEK Sierpc
Hermetyzacja złóż biologicznych (3 szt.) śr. 20m

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Modernizacja instalacji dawkowania koagulantów - instalacje rurowe

Rok 2004

Reckitt Benckiser
Roboty montażowe - wykonanie instalacji technologicznych

Agencja Handlowa OrtoFan
Remont pomieszczeń biurowych - roboty budowlane

Organika-Azot S.A.
Wymiana rurociągu odpowietrzającego reaktor, (rura stalowa na rurę z żywicy poliestrowej) na śr. 800mm, L=10,0m

Nobilu Ent
Roboty montażowe : montaż urządzeń i zbiorników, montaż instalacji technologicznych, Zakład produkcyjny w Kutnie.

Nobilu Ent
Wykonanie instalacji elektrycznych do urządzeń technologicznych, Zakład produkcyjny w Kutnie

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Roboty remontowo-budowlane : Pompownia nr1, Pompownia nr 2, Magazyn Trucizn, Stacja Zagęszczania Osadów

TZF „Polfa" Tarchomin S.A
Roboty remontowe w Oddz. 311, instalacje technologiczne

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Wymiana rurociągów Dn 200 w WKF 5-6

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego
Remont budowlany pomieszczeń biurowych i sanitariatów

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego
Remont budowlany pomieszczeń w Laboratorium

TZF „Polfa" Tarchomin S.A
Wykonanie i montaż pomostu obsługowego pod agregat skraplający

Rok 2003

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych na terenie Oczyszczalni

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Naprawa UDT tanku fermentacyjnego

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Przeniesienie i remont fermentora v=1,5 m3.

Organika-Azot S.A.
Modernizacja instalacji do produkcji miedzianu w Oddziale Zamiejscowym w Woli Krzysztoporskiej - montaż konstrukcji stalowych, montaż instalacji technologicznych, naprawa reaktora, wymiana instalacji wentylacji.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Remont fermentora V=15 m3 - naprawa uszkodzonego płaszcza. UDT.


Organika-Azot S.A.
Remont budynku socjalno-biurowego - roboty budowlane, instalacje sanitarne i c.o., montaż pieca c.o.

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Remont instalacji w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych - wymiana rurociągów i armatury

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Roboty remontowe budowlano-instalacyjne.

Reckitt Benckiser
Roboty montażowe - wykonanie instalacji technologicznych.

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego
Roboty remontowe budowlane - remont łazienek w budynku biurowym w zakresie budowlanym, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Modernizacja instalacji dawkowania detergentów PIX i PAX

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Modernizacja elewacji Hali krat - wymiana okien i elewacji z blachy trapezowej

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Hermetyzacja Komory Zbiorczej w zakresie montażu przykryć, montażu i uruchomieniu biofiltra, montażu zastawek kanałowych, wymiany konstrukcji stalowych podestów, montażu rurociągów ze stali 304 i przepustnic EBRO z napędami elektrycznymi i ręcznymi.


Rok 2002

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Montaż konstrukcji stalowej zwiększającej wytrzymałość stropu w hali budynku produkcyjnego

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego
Modernizacja instalacji ozonowania wstępnego w zakresie instalacji
destruktora ozonu w istniejącym układzie komór ozonowania.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Wykonanie wymienników ciepła (osuszaczy) powietrze-powietrze Dn 800 mm,
pow. wymiany ciepła 124,75m2 - szt. 4.
Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej dla UDT wymienników ciepła
(osuszaczy) powietrze-woda - 4 kpl.

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego
Montaż urządzeń pomiarowych - licznik ciepła i wodomierze.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Wykonanie i montaż wymienników ciepła Dn 800.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Remont fermentorów (4 szt.) V=15 m3 - naprawa uszkodzonego płaszcza. UDT.

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Montaż zastawek kanałowych - 2 szt.

Reckitt Benckiser
Montaż instalacji HCl i NaOCl - montaż armatury i rurociągów z PE SDR11,
wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Przygotowanie i próby dozorowe reaktora V=1000 l w celu rejestracji w UDT.

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego
Wykonanie i montaż okapów ze stali 1H18N9T w Laboratorium.

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego Warszawie
Wykonanie instalacji kanalizacji przemysłowej z poliestrów.

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Remont instalacji w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych - wymiana rurociągów i armatury

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego
Wykonanie instalacji dozowania wapna dla potrzeb przygotowania wody i mleka wapiennego

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego
Wykonanie instalacji odprowadzania osadów wapiennych z akceleratorów

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Naprawa zbiornika ługu sodowego V=100 m3 - wymiana dolnego fragmentu zbiornika na wysokości 1 m.

Rok 2001

Bioton Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji technologicznej do produkcji insuliny ludzkiej, rurociągi PP-n zgrzewane metodą bezwypływkową.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
podwykonawca P.W. „Elma" Sp. z o.o. Warszawa ul. Fleminga 2a
Wykonawstwo w ramach podwykonawcy :
remont rozdzielni pary w budynku P-21 dla potrzeb NPB
wykonanie instalacji technologicznych mediów pomocniczych w budynku
P-21 dla potrzeb NPB
Montaż zbiornika ługu sodowego wraz z instalacją technologiczną.

Fer-Com Sp. z o.o.
Wykonanie urządzeń do oczyszczalni ścieków w Sztynorcie.

Agencja Handlowa Ortofan
Remont pawilonu handlowego i gabinetu stomatologicznego. Roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne.

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego
Remont kominów wyrzutni ozonu.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Naprawa wymienników ciepła (skraplaczy), szt. 2. Wykonanie spawów uszczelniających rurek z dnami sitowymi.

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego
Remont instalacji wentylacji wyciągowej w budynku Magazynu Chloru.

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego
Modernizacja układu pomiaru ciepła - montaż ciepłomierz na instalacji centralnego ogrzewania (15kpl.)

P.W. „Elma" Sp. z o.o. Warszawa ul. Fleminga 2a
Budowa domu dwurodzinnego (bliźniak) w stanie surowym.

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Remont instalacji dawkowania magnafloc w hali krat - wymiana instalacji stalowej na PVC-U GF+

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Remont rusztów napowietrzających - wymiana konstrukcji mocującej ze stali kwasoodpornej.

MPWiK Oczyszczalnia Ścieków „Czajka"
Remont instalacji w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych - wymiana rurociągów i armatury

Rok 2000

TAB Sp. z o.o.
Naprawa kolumn stacji wyparnej do pasteryzacji soków owocowych. Spawanie nieszczelności na połączeniach rur kwasoodpornych śr. 51,0x1,0 mm z dnami sitowymi oraz naprawa spoin czołowych płaszczy kolumn.

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie
Rejestracja odparowalników chloru, wykonanie dokumentacji wytrzymałościowej oraz modernizacja instalacji technologicznej.

PZO Warszawa
Remont instalacji sprężonego powietrza, przygotowanie zbiornika sprężonego powietrza do rewizji IDT.

MPWiK Zakład Wodociągu Praskiego
Wymiana rur hydroelewatora w ujęciu uzupełniającym wody pitnej.

TZF „Polfa" Tarchomin S.A.
Naprawa ciśnieniowych urządzeń dozorowych.

TZF „Polfa" S.A. Podwykonawca P.W. „Elma" Sp. z o.o. Warszawa ul. Fleminga 2a
Wykonawstwo w ramach podwykonawcy :
przegląd i remont stacji i rozdzielni elektroenergetycznych na terenia

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie
Remont kanalizacji sanitarnej i instalacji wody zimnej w Łączniku Laboratorium,

Reitemeier Polska Sp. z o.o.
Prace montażowo-spawlnicze instalacji technologicznych - Fabryka Serów Hochland w Baranowie.

TZF „Polfa" S.A. Warszawa ul. Fleminga 2
Wykonanie dokumentacji rejestracyjnej zbiorników ciśnieniowych 12 kpl.

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie
Remont rozdzielni piętrowych oraz rozdzielni zasilającej wentylatory dachowe w Łączniku Laboratorium.

P.W. „Elma" Sp. z o.o. Warszawa ul. Fleminga 2a
Budowa osiedla domów szeregowych „Wiśniewo", 23 segmenty - Generalny Wykonawca.

Alatus Sp. z o.o. Warszawa
Remont pomieszczeń biurowych, roboty budowlane i instalacyjne.

Rok 1999

MPWiK Oczyszczalnia ścieków „Czajka"
Remont instalacji wentylacji wywiewnej, wymiana wentylatorów wyciągowych.

Ibatech Sp. z o.o. Macierzysz ul. Poznańska 12
Wykonanie instalacji do produkcji insuliny ludzkiej. Instalacja technologiczna, elektryczna i wentylacja.

TZF „Polfa" S.A. Warszawa ul. Fleminga 2
Naprawa zbiorników i urządzeń ciśnieniowych podlegających UDT.

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie
Modernizacja odprowadzania osadów wapiennych z akceleratorów. Roboty budowlane, elektryczne, instalacje technologiczne, dostawa i montaż pomp oraz zbiorników.

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie
Modernizacja instalacji wentylacji w Łączniku Laboratorium. Wymiana wentylatorów wyciągowych dachowych.

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie
Remont instalacji wody pitnej - wymiana przepustnic Dn 1200, Dn 1400 i Dn 1600 na terenie ZWP Wieliszew i Stacji Strefowej Białołęka.

Fer-Com Sp. z o.o.
Wykonanie zbiorników i urządzeń osiedlowej oczyszczalni ścieków.

WZF „Foton" S.A. Podwykonawca P.W. „Elma" Sp. z o.o. Warszawa ul. Fleminga 2a
Wykonawstwo w ramach podwykonawcy :
remont i adaptacja pomieszczeń magazynowych na biura

P.W. „Elma" Sp. z o.o. Warszawa ul. Fleminga 2a
Budowa osiedla domów szeregowych „Wiśniewo", 23 segmenty - Generalny Wykonawca.

TAB Sp. z o.o.
Wykonanie prób szczelności stacji wyparnej do pasteryzacji soków owocowych.

Rok 1998

Centrum TVP -Podwykonawca „Rawimat" Sp. z o.o. Warszawa ul. Zamoyskiego 2
Remont pomieszczeń w budynkach F i G w  roboty budowlane i elektryczne.

TZF „Polfa" S.A.
Podwykonawca P.W. „Elma" Sp. z o.o. Warszawa ul. Fleminga 2a
Wykonawstwo w ramach podwykonawcy :
remont zestawów wentylatorowych WSDL-6000 (wentylator-silnik) w obiekcie
chłodni kominowych wody obiegowych na terenie TZF „Polfa" S.A.
remont wentylacji awaryjnej w maszynowni chłodniczej P-23 na terenie TZF „Polfa" S.A.
remont wentylacji awaryjnej i bytowej w maszynowni chłodniczej P-14 na terenie TZF „Polfa" S.A. Warszawa ul. Fleminga 2
Remont pogrzewaczy parowych sprężonego powietrza turbosprężarek (UDT)

Biotn Sp. z o.o. Warszawa ul. Starościńska 5
Roboty remontowo-modrenizacyjne związane z uruchomieniem produkcji doświadczalnej w Oddziale w Macierzyszu.

Pawilon Handlowy Warszawa ul. Jagielońska 66
Remont i modernizacja pomieszczeń - branża budowlana, instalacyjna i elektryczna

MPWiK Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie
Modernizacja instalacji chloru. Roboty budowlane (wykonanie wanny i fundamentów pod zbiorniki ługu sodowego). Montaż instalacji technologicznej z PVC GF+ (rurociągi, armatura i urządzenia)

Rok 1997

TZF „Polfa"- podwykonawca P.W. „Elma" Sp. z o.o. Warszawa ul. Fleminga 2a
Wykonawstwo w ramach podwykonawcy :
modernizacja wydziału erytromycyny, instalacje technologiczne, energetyczne, wodne i wentylacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Biała" gm. Białołęka
Wykonanie kanalizacji z montażem przepompowni ścieków, wykonanie sieci elektroenergetycznej.

Instytut Biotechnologii Warszawa ul. Starościńska 5
Wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych, modernizacja urządzeń.

Rok 1996

WZF „Foton" - podwykonawca P.W. „Elma" Sp. z o.o. Warszawa ul. Fleminga 2a
Wykonawstwo w ramach podwykonawcy :
modernizacja wydziału emulsji światłoczułej (wykonanie i montaż zbiorników ze stali kwasoodpornej oraz montaż instalacji sterylnej)

TZF „Polfa"
stacja transformatorowa i instalacje elektryczne w budynku konfekcji

„Instal-Izo" Warszawa ul. Przyokopowa
Wykonanie i montaż zbiornika o pojemności 100m3 dla Warszawskich Zakładów Piwowarskich.

Rok 1995

Podwykonawca P.W. „Elma" Sp. z o.o. Warszawa ul. Fleminga 2a
Wykonawstwo w ramach podwykonawcy :
wymiana instalacji c.o. w 10-cio piętrowym budynku magazynowo-produkcyjnym, z zamianą rurociągów na polipropylen w WZF „Foton"
modernizacja instalacji elektrycznej w budynku biurowym TZF „Polfa"
TZF „Polfa" Warszawa ul. Fleminga 2
Naprawa ciśnieniowych urządzeń dozorowych.

Rok 1994

Podwykonawca P.W. „Elma" Sp. z o.o. Warszawa ul. Fleminga 2a
Wykonawstwo w ramach podwykonawcy :
konserwacja urządzeń i instalacji wydziałów produkcyjnych TZF „Polfa"
rozbudowa Wydziału Insuliny dla TZF „Polfa"
wymiana rurociągów energetycznych dla TZF „Polfa"
roboty remontowe w WZF „Foton"
adaptacja pomieszczeń na ambulatorium zakładowe TZF „Polfa"
wymiana dachu (800m2) na budynku administracyjnym WZF „Foton"

TZF „Polfa" Warszawa ul. Fleminga 2
Naprawa ciśnieniowych urządzeń dozorowych.


Inco-Veritas Warszawa ul. Faradaya 1
Wykonanie podstaw pod zbiorniki, wykonanie estakady pod rurociągi.

MPWiK Warszawa ul. Czerniakowska
Montaż stacji paliw.

„Radex"
Montaż instalacji paliwowej stacji paliw „Jeta" w Radomiu.

Rok 1993

„Inco-Veritas" Warszawa ul. Faradaya 1
Wykonanie zbiorników stalowych o pojemności 25m3 szt. 3. wykonanie tac pod zbiorniki oraz ich montaż.

OBR Elektroniki Próżniowej Warszawa ul. Długa 44
Remont pomieszczeń, wymiana instalacji c.o. i wody.

Klub Sportowy „Polonez" Warszawa ul. Łabiszyńska
Remont kapitalny instalacji c.o. z wymianą węzła cieplnego.

WZF Foton Warszawa ul. Wolska 45
Wykonanie zbiorników na olej opałowy oraz instalacji zasilania kotła.

Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Północ - inwestor zastępczy „Warcent"
Adaptacja przedszkola na przychodnię rehabilitacyjną dla dzieci niepełnosprawnych.

CPN Warszawa ul. Flory
Wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych ze zbiorników paliwa w bazie paliwowej w Mościskach.

NESTE Warszawa
Wykonanie instalacji paliwowej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej.

TZF „Polfa" Warszawa ul. Fleminga 2
Naprawa ciśnieniowych urządzeń dozorowych.

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
Wykonanie 2 szt. zbiorników na nawozy płynne o pojemności 50m3 każdy i ich montaż w Werbkowicach.

  ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, tel.(22) 614-06-65, tel./fax (22) 811-11-38, e-mail: biuro@chemorex.pl